Category Archives: Intervenvencije

Jaskanski vatrogasci na intervenciji gašenja požara hrane na štednjaku u Jastrebarskom

 • pozar_ulja
 • unutarnja_navala

U četvrtak 24. svibnja u 1 sat i 15 minuta zaprimljena je dojava o požaru u stanu u ulici Zrinski Frankopana u Jastrebarskom. Odmah po dojavi na intervenciju je upućena vatrogasna postrojba DVD-a Jastrebarskog sa vatrogasnim vozilom i 8 vatrogasaca.

Dolaskom na mjesto intervencije vatrogasci su zatekli požar hrane na štednjaku. Stanar je kasno navečer stavio hranu grijati na štednjak pa je zaspao. Dim u stubištu osjetio je jedan od stanara te je pozvao vatrogasce. Vatrogasci su stanara probudili i evakuirali ga na sigurno te izvršili ventiliranje stana, a izgorenu posudu iznijeli izvan objekta. Intervencija je završena u roku od 30 minuta.

Prisebnošću susjednih stanara i brzom reakcijom vatrogasaca središnje postrojbe DVD-a Jastrebarskog spriječena je veća materijalna šteta i možda sačuvan ljudski život.

Poštovani građani:

- Budite oprezni kada umorni pripremate hranu.
- Držite svoje kuhinje urednima kako se u slučaju pojave vatre požar nebi proširio.
- Nikako nemojte požar ulja gasiti vodom.
- Ako vam ipak stvari izmaknu kontroli u bilo koje doba dana ili noći nazovite 193

Goran Batušić, zapovjednik DVD-a Jastrebarsko

Vatrogasaci DVD-a Petrovine spriječili požar borove šume u Slavetiću

 • 31265387_1788005101242459_2063165043318456320_n
 • 31124480_1788005174575785_2152990603527323648_n
 • 31206316_1788005211242448_4206463005170335744_n

U ponedjeljak 23. travnja u 14 sati i 5 minuta putem županijskog vatrogasnog operativnog centra 193 zaprimljena je dojava o požaru livade u Slavetiću neposrtedno uz sam rub borove šume. Gradski vatrogasni zapovjednik Vedran Boričević odmah po dojavi putem novog automatiziranog sustava uzbunjivanja uzbunjuje nadležnu primarnu vatrogasnu postrojbu DVD-a Petrovine koja je u vrlo kartkom vremenu izašla na intervenciju sa vatrogasnim vozilom za gašenje požara i 5 vatrogasaca.

Dolaskom na mjesto intervencije vatrogasci su zatekli požar niskog raslinja i trave na livadi u blizini borove šume koji je prijetio širenjem na samu šumu. Brzom intervencijom vatrogasaca DVD-a Petrovine koju je vodio zamjenik zapovjednika Damir Borošić požar je lokaliziran u kratkom vremenu, te je u potpunosti ugašen nakon jednog sata, čime je spriječeno širenje požara na samu borovu šumu i nastajanje veće materijalne štete.

Ovim putem još jednom apeliramo na naše sugrađane da se suzdržavaju od paljenja korova na otvorenom prostoru, jer je i ovaj požar mogao imati daleko veće posljedice.

V.B.

Oprez prilikom spaljivanja korova! Spriječite požare na otvorenom prostoru!

 • 29749504_1981775935473895_3884761301611935772_o
 • 29744500_1981775842140571_8540885488379159622_o
 • 29744664_1981775892140566_3227716845881376834_o

Dolaskom proljeća i ljepših dana započela je sezona radova na poljoprivrednim površinama, te su započeli i radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, često spaljivanjem korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja. Nerijetko nesavjesnim spaljivanjem korova dolazi do nastajanja požara prilikom kojih nastaju veće ili manje materijalne štete.

Na području grada Jastrebarskog u 2017. godini zabilježeno je ukupno 30 požara otvorenog prostora, što je 30 % ukupnog broja izvanrednih događaja na koje su izlazile vatrogasne postrojbe.

Prvi požar otvorenog prostora ove godine izbio je u ponedjeljak 2. travnja u večernjim satima u Jastrebarskom, a gorjela je trstika i nisko raslinje na ribnjacima u Novakima. Dojava o požaru zaprimljena je nešto poslije 19 sati i 30 minuta putem županijskog vatrogasnog operativnog centra 193, a na intervenciju je izašla središnja vatrogasna postrojba DVD-a Jastrebarskog sa 3 vatrogasna vozila i 12 vatrogasaca. Osim navedenog požara u proteklim danima zaprimljene su i dvije dojave građana o kontroliranom spaljivanju korova u samom gradu Jastrebarskom.

Ovim putem apeliramo na građane da savjesno i kontrolirano vrše spaljivanje korova u skladu sa Odlukom o spaljivanju korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog temeljem koje su točno određene mjere kako treba spaljivati korov, ali i predviđene kazne za fizičke i pravne osobe ukoliko izazovu požar.

Odluka o spaljivanju korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla u kojoj su propisani uvjeti za spaljivanje između ostalog propisuje i sljedeće:

 • zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme
  vjetra i noću,
 • prije započinjanja spaljivanja izvijestiti nadležni DVD-a o namjerama pozivom na županijski vatrogasni operativni centar 193 ili na broj žurnih službi 112,
 • prilikom spaljivanja osigurati nazočnost više punoljetnih osoba kako bi se lakše spriječilo širenje vatre,
 • imati metlanice ili sličan alat pogodan za gašenje ili priručna sredstva za gašenje,
 • po izvršenom spaljivanju korova mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,
 • u slučaju nemogućnosti držanja vatre pod kontrolom odmah obavijestiti
  vatrogasce pozivom na županijski vatrogasni operativni centar 193 ili na broj žurnih službi 112

Ukoliko uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao mogao imati za posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim kaznama, pa i kaznenoj odgovornosti.  Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od 2.000,00 kuna do 15.000,00 kuna.

Dragi naši sugrađani! Spriječimo neželjeno izazivanje požara, nastajanje materijalne štete i dovođenje ljudskih života u opasnost!

Fotografije: Požar otvorenog prostora: ribnjaci Novaki, 2. travnja 2018. godine; izvor DVD Jastrebarsko

V.B.

 

U naletu vlaka u Donjem Desincu smrtno stradala muška osoba, interveniralo DVD Donji Desinec

 • 20180323_220633
 • 20180323_221142
 • 20180323_224715
 • 20180323_222223

U petak 23. ožujka 2018. godine u 21 sat i 20 minuta putem županijskog vatrogasnog operativnog centra 193 zaprimljena je dojava o naletu vlaka na mušku osobu sa smrtnom poljedicom oko 1,9 km od pružnog prijelaza u Donjem Desincu. Na zahtjev djelatnika policijske postaje Jastrebarsko potrebno je bilo izvršiti osvjetljavanje mjesta nesreće prilikom očevida. Odmah po dojavi gradski vatrogasni zapovjednik Vedran Boričević uputio je na intervenciju nadležnu vatrogasnu postrojbu DVD-a Donji Desinec koja je nakon dojave izašla sa navalnim vatrogasnim vozilom, zapovjednim (terenskim) vozilom i pet vatrogasaca.

Vatrogasci vatrogasne postrojbe DVD-a Donji Desinec dolaskom na mjesto intervencije izvršili su osvjetljavanje mjesta nesreće, a zbog izrazito nepristupačnog terena terenskim vozilom su u više navrata prevozili službene osobe policijske postaje, mrtvozornika i drugih službi na mjesto intervencije, sve do završetka očevida nakon kojeg su prevezli i tijelo smrtno stradalog muškarca do vozila kojim je dalje prevezen. Po završetku očevida vatrogasci su izvršili i pranje željezničke pruge na mjestu nesreće.

Inntervencija vatrogasaca vatrogasne postrojbe DVD-a Donji Desinec kojom je zapovijedao zapovjednik DVD-a Donji Desinec Daniel Kišan  završila je povratkom u spremište u 1 sat i 15 minuta iza ponoći.

V.B.