Category Archives: Osposobljavanja

Obavijest o početku osposobljavanja za članice VZG Jastrebarsko

 • osposobljavanje

Temeljem Plana rada VZG Jastrebarsko za 2016. godinu i odluke Zapovjedništva VZG Jastrebarsko Vatrogasna zajednica grada Jastrebarsko počinje sa osposobljavanjima za zvanja Vatrogasac 1. klase i Vatrogasni časnik 1. klase, te specijalnosti Vatrogasni strojar. Osposobljavanje će se provoditi na temelju Pravilnika o programu usavršavanja i osposobljavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94) i Dokumenta o osposobljavanju i usavršavanju dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice.

Na temelju čl. 10. Pravilnika Zvanje vatrogasca I. klase mogu steći osobe koje imaju najmanje 1 godinu djelatnog staža u zvanju vatrogasca pod uvjetima koje propiše Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na temelju čl. 14. Zvanje vatrogasnog časnika I. klase mogu steći osobe koje imaju najmanje dvije godine djelatnog staža u zvanju vatrogasnog časnika pod uvjetima koje propiše Hrvatska vatrogasna zajednica.

Početak osposobljavanja:

 • Vatrogasac 1. klase – početak osposobljavanja 27. travnja 2016. godine s početkom u 20.00 sati u prostorijama DVD-a Domagović.
 • Vatrogasni časnik 1. klase: početak osposobljavanja 10. svibnja 2016. godine u prostorijama DVD-a Cvetković.
 • Vatrogasni strojar: početak osposobljavanja 23. svibnja 2016. godine u prostorijama DVD-a Petrovina.

Uvjeti prava pohađanja navedenih osposobljavanja i usavršavanja navedeni su u dopisu broj 23/ 2016 od  25. veljače 2016. godine koji su članice primile.

Ovim putem podsjećamo da svi DVD-i obavezno moraju prijaviti kandidate za osposobljavanje putem informatičke aplikacije Vatronet, najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.

 

 

Svjetski dan voda – edukativno predavanje u osnovnoj školi u Jastrebarskom

 • IMG_2707
 • IMG_2688
 • IMG_2691
 • IMG_2695
 • IMG_2698
 • IMG_2699
 • IMG_2700
 • IMG_2703
 • IMG_2704
 • IMG_2706
 • IMG_2708
 • IMG_2709
 • IMG_2710
 • IMG_2711
 • IMG_2712
 • IMG_2715

18.03.2016. "Oskrba pitkom vodom u kriznim situacijama"

Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda 22.03. u organizaciji Voda Jastrebarsko, predstavnici VZG Jastrebarsko posjetili su osnovnu školu u Jastrebarskom i održali djeci sedmih razreda edukativno predavanje o ulozi i zadaćama vatrogasnih postrojbi u slučaju velikih nesreća i katastrofa, s naglaskom na prijevoz pitke vode ugroženom stanovništvu.

Naime, na području grada Jastrebarskog vatrogasne postrojbe posjeduju dvije višenamjenske autocisterne koje prvenstveno služe za dobavu pitke vode ugroženom stanovništvu u kriznim situacijama, kako u samom gradu Jastrebarsko tako i na području cijele RH, te po potrebi i šire.

Vatrogasne autocisterne kapaciteta 7200 i 7000 litara vode posjeduju odgovarajuće certifikate za prijevoz pitke vode, a na raspolaganje su dodijeljene iz Ministarstva gospodarstva, robnih rezervi, te im je osnovna namjena biti na raspolaganju za prijevoz pitke vode u kriznim situacijama. Jedna autocisterna je u DVD-u Jastrebarsko od 2009. godine, dok je druga u DVD-u Čeglji od kraja prošle godine.

Autocisterne DVD-a Jastrebarsko sudjelovala je tijekom poplave u Gunji 2014. godine 24 dana, u Sisku 2013. godine uslijed velikih poplava i zagađenja vodovodne mreže 43 dana, te na Plitvičkim Jezerima 2011. godine uslijed suše 21 dan.

Edukativno predavanje djeci o važnosti neprekidne isporuke pitke vode stanovništvu tijekom velikih nesreća i katastrofa, te uloga vatrogasnih postrojbi održali su zapovjednik VZG Jastrebarsko Vedran Boričević, zamjenik zapovjednika Dražen Lovreček, te tajnik VZG Jastrebarsko Goran Dikšić sa suradnicima. Na predavanju je bio prisutan i organizator niza događanja povodom obilježavanja Svjetskog dana voda direktor Voda Jastrebarsko Mario Brnabić.

Na kraju predavanja djeca su imala prilike popiti čašu vode iz vatrogasnih autocisterni.

Novi vatrogasni dočasnici

Obavještavamo Vas o provedenom osposobljavanju za zvanje vatrogasni dočasnik, koje je provela Vatrogasna zajednica grada Jastrebarsko tokom mjeseca prosinca 2015, te siječnja 2016. prema Planu rada i aktivnosti VZG Jastrebarko. Osposobljavanje u trajanju od 85 sata provedeno je prema Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova, a proveli su ga osposobljeni predavači iz VZG Jastrebarsko.…
Više o tome

Osposobljavanje pripadnika civilne zaštite Grada Jastrebarsko

19.10.2015. Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Jastrebarskog i Gradskim društvom Crvenog križa Jastrebarsko, 17. listopada 2015. u Gornjem Desincu, provela je obuku za pripadnike Civilne zaštite grada Jastrebarskog. Dvadesetak pripadnika Civilne zaštite grada Jastrebarskog prisustvovalo obuci pružanja prve pomoći, zbrinjavanju ozlijeđenih osoba, postavljanju šatora te izgradnji zečjih nasipa.…
Više o tome