Category Archives: Osposobljavanja

Općine Krašić i Žumberak osposobile nove vatrogasce i vatrogasce 1. klase

 • Krasic 4
 • Krasic 1
 • Krasic 2
 • Krasic 3
 • Krasic 5
 • Krasic 6
 • Krasic 7
 • Krasic 8
 • Krasic 9
 • Krasic 10
 • KRASIC 11
 • Krasic 12
 • Krasic 13
 • Krasic 14
 • Krasic 15
 • Krasic 16
 • received_466099500255753
 • received_919249654862168
 • received_919249694862164

19.04.2016. održan je ispit za vatrogasna zvanja vatrogasac i vatrogasac 1. klase u prostorijama DVD-a Krašić za dobrovoljne vatrogasce Vatrogasnih zajednica općina Krašić i Žumberak.

Nakon odslušanih 74 sata predavanja, od čega 34 sata teorijskog dijela, te 40 sati vježbovnog dijela nastave tijekom proteklih mjesec dana kojeg su provodili ovlašteni predavači  Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog, 35 kandidata pristupilo je pismenom dijelu ispita za zvanje vatrogasac.

Pismeni ispit sadržavao je pitanja iz odslušanih predmeta Ustrojstva zaštite od požara, Protupožarne preventive, Vatrogasne taktike, Tehničke službe u vatrogastvu, Gorenja i gašenja te Vatrogasnih sprava i opreme. Praktični dio ispita iz Vatrogasnih vježbi kandidati će polagati 26.04. u Krašiću nakon čega će se znati i konačni rezultati ispita. Stjecanje zvanja vatrogasac jedan je od dva uvjeta da dobrovoljni vatrogasac može biti član vatrogasne postrojbe, odnosno da uz drugi uvjet stjecanja potvrde o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti  može izlaziti na vatrogasne intervencije. Za VZO Krašić i Žumberak 30-ak novih osposobljenih vatrogasaca svakako će doprinjeti boljoj i kvalitetnijoj zaštiti stanovništva i njihove imovine od požara i drugih nesreća.

Osobito važan podatak jest da su kandidati na navedenim osposobljavanjima članovi svih dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja općina Krašić i Žumberak, i to iz DVD-a Krašić, Pribić, Prekrižje, Kostanjevac, Oštrc, Kupčina Žumberačka, Sošice i Petričko Selo, što je za svaku pohvalu.

Pismenom ispitu za zvanje vatrogasac 1. klase pristupila su 23 kandidata nakon odslušanih 4 sata  predavanja iz predmeta Vatrogasnih sprava i oprema i Vatrogasnih vježbi. Stjecanje zvanja vatrogasac 1. klase daljnji je korak u osposobljavanju vatrogasaca prema dočasničkim i časničkim zvanjima.

Suradnja VZG Jastrebarsko sa Vatrogasnim zajednicama općina Krašić i Žumberak na visokoj je razini dugi niz godina, a svakako je veliki značaj suradnje upravo u ovom dijelu osposobljavanja, jer bez stručnog i kvalitetnog kadra u vatrogasnim postrojbama nema ni uspješno odrađene vatrogasne intervencije.

Nakon završenog pismenog ispita kandidatima su se obratili zapovjednik VZ općine Žumberak Zdravko Petretić, domaćin osposobljavanja predsjednik VZ općine Krašić Josip Bucković, te u ime predavača predsjednik VZG Jastrebarsko Željko Popović  koji je čestitao svim kandidatima na interesu za osposobljavanja, te onima koji su prošli na ispitu. Za one kandidate koji se nisu dovoljno pripremili i naučili zadano gradivo i nisu prošli pismeni dio ispita biti će omogućen popravni ispit naknadno. Željko Popović istaknuo je ovom prilikom da je izuzetno važno naučiti i primjenjivati stečeno znanje iz najmanje dva razloga, a to su da pravilnim postupcima i pravilnom primjenom vatrogasne tehnike i opreme brinu o sigurnosti onih koje spašavaju, ali isto tako da vode brigu o sigurnosti samih sebe prilikom intervencija. Iz tog razloga i sam ispit ipak je morao biti zahtjevniji i u njemu je bilo potrebno pokazati znanje, te samim time i nisu onda svi kandidati položili ispit. Poručio je svima da vjeruje da će u popravnom dijelu ispita ipak svi kandidati na kraju naučiti i pripremiti se, te steći zvanja i biti osposobljeni.

Održan seminar za vatrogasne suce VZ Zagrebačke županije

 • Seminar suci 1
 • Seminar suci 2

18.04.2016. godine u prostorijama DVD-a Gornji Desinec održano je stručno predavanje za vatrogasne suce Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Stručno predavanje održano je temeljem odluke Povjerenstva za natjecanje i Savjeta vatrogasne mladeži Zagrebačke županije. Stručno predavanje kojeg je organizirala Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije bilo je obavezno za sve suce, a održano je u svrhu poboljšanja kvalitete i ujednačenog suđenja svih sudaca na službenim i drugim natjecanjima tijekom 2016. godine.

Na stručnom predavanju u Gornjem Desincu sudjelovao je ukupno 31 sudac sa područja Zagrebačke županije, a predavanje je održao član Povjerenstva za natjecanja Hrvatske vatrogasne zajednice Zdravko Filipaj.

U planu je održavanje još jednog predavanja za ostale vatrogasne suce sa područja Zagrebačke županije, a održati će se 25. travnja 2016. godine s početkom u 19,00 h u prostorijama DVD-a Deanovec (VZG Ivanić Grad).

Vatrogasni suci koji ne dođu na jedno od navedenih stručnih predavanja neće moći suditi na službenim natjecanjima ove godine.

 

Obavijest o početku osposobljavanja za članice VZG Jastrebarsko

 • osposobljavanje

Temeljem Plana rada VZG Jastrebarsko za 2016. godinu i odluke Zapovjedništva VZG Jastrebarsko Vatrogasna zajednica grada Jastrebarsko počinje sa osposobljavanjima za zvanja Vatrogasac 1. klase i Vatrogasni časnik 1. klase, te specijalnosti Vatrogasni strojar. Osposobljavanje će se provoditi na temelju Pravilnika o programu usavršavanja i osposobljavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94) i Dokumenta o osposobljavanju i usavršavanju dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice.

Na temelju čl. 10. Pravilnika Zvanje vatrogasca I. klase mogu steći osobe koje imaju najmanje 1 godinu djelatnog staža u zvanju vatrogasca pod uvjetima koje propiše Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na temelju čl. 14. Zvanje vatrogasnog časnika I. klase mogu steći osobe koje imaju najmanje dvije godine djelatnog staža u zvanju vatrogasnog časnika pod uvjetima koje propiše Hrvatska vatrogasna zajednica.

Početak osposobljavanja:

 • Vatrogasac 1. klase – početak osposobljavanja 27. travnja 2016. godine s početkom u 20.00 sati u prostorijama DVD-a Domagović.
 • Vatrogasni časnik 1. klase: početak osposobljavanja 10. svibnja 2016. godine u prostorijama DVD-a Cvetković.
 • Vatrogasni strojar: početak osposobljavanja 23. svibnja 2016. godine u prostorijama DVD-a Petrovina.

Uvjeti prava pohađanja navedenih osposobljavanja i usavršavanja navedeni su u dopisu broj 23/ 2016 od  25. veljače 2016. godine koji su članice primile.

Ovim putem podsjećamo da svi DVD-i obavezno moraju prijaviti kandidate za osposobljavanje putem informatičke aplikacije Vatronet, najkasnije 5 dana prije početka osposobljavanja.

 

 

Svjetski dan voda – edukativno predavanje u osnovnoj školi u Jastrebarskom

 • IMG_2707
 • IMG_2688
 • IMG_2691
 • IMG_2695
 • IMG_2698
 • IMG_2699
 • IMG_2700
 • IMG_2703
 • IMG_2704
 • IMG_2706
 • IMG_2708
 • IMG_2709
 • IMG_2710
 • IMG_2711
 • IMG_2712
 • IMG_2715

18.03.2016. "Oskrba pitkom vodom u kriznim situacijama"

Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda 22.03. u organizaciji Voda Jastrebarsko, predstavnici VZG Jastrebarsko posjetili su osnovnu školu u Jastrebarskom i održali djeci sedmih razreda edukativno predavanje o ulozi i zadaćama vatrogasnih postrojbi u slučaju velikih nesreća i katastrofa, s naglaskom na prijevoz pitke vode ugroženom stanovništvu.

Naime, na području grada Jastrebarskog vatrogasne postrojbe posjeduju dvije višenamjenske autocisterne koje prvenstveno služe za dobavu pitke vode ugroženom stanovništvu u kriznim situacijama, kako u samom gradu Jastrebarsko tako i na području cijele RH, te po potrebi i šire.

Vatrogasne autocisterne kapaciteta 7200 i 7000 litara vode posjeduju odgovarajuće certifikate za prijevoz pitke vode, a na raspolaganje su dodijeljene iz Ministarstva gospodarstva, robnih rezervi, te im je osnovna namjena biti na raspolaganju za prijevoz pitke vode u kriznim situacijama. Jedna autocisterna je u DVD-u Jastrebarsko od 2009. godine, dok je druga u DVD-u Čeglji od kraja prošle godine.

Autocisterne DVD-a Jastrebarsko sudjelovala je tijekom poplave u Gunji 2014. godine 24 dana, u Sisku 2013. godine uslijed velikih poplava i zagađenja vodovodne mreže 43 dana, te na Plitvičkim Jezerima 2011. godine uslijed suše 21 dan.

Edukativno predavanje djeci o važnosti neprekidne isporuke pitke vode stanovništvu tijekom velikih nesreća i katastrofa, te uloga vatrogasnih postrojbi održali su zapovjednik VZG Jastrebarsko Vedran Boričević, zamjenik zapovjednika Dražen Lovreček, te tajnik VZG Jastrebarsko Goran Dikšić sa suradnicima. Na predavanju je bio prisutan i organizator niza događanja povodom obilježavanja Svjetskog dana voda direktor Voda Jastrebarsko Mario Brnabić.

Na kraju predavanja djeca su imala prilike popiti čašu vode iz vatrogasnih autocisterni.