Category Archives: Sjednice

Održane sjednice Zapovjedništva i Nadzornog odbora VZG Jastrebarsko

 • IMG_20160406_183658
 • IMG_20160406_183437
 • IMG_20160406_183658
 • IMG_20160406_183713

U srijedu 6. travnja 2016. godine u prostorijama DVD-a Čeglji održana je 10. sjednica Zapovjedništva VZG Jastrebarsko koju je vodio zapovjednik VZG Jastrebarsko Vedran Boričević. Uoči sjednice Skupštine VZG Jastrebarsko raspravljalo se o izvješću o radu u 2015. godini na kojeg nije bilo primjedbi. Od važnijih odluka valja ovdje napomenuti da je donijet plan osposobljavanja za 2016. godinu, te nas očekuju osposobljavanja za zvanja vatrogasac, vatrogasni dočasnik i vatrogasni časnik, vatrogasac 1. klase i dočasnik 1. klase. Od specijalnosti ove godine u planu je održavanje osposobljavanja za specijalnost vatrogasni strojar. Središnju vatrogasnu postrojbu i primarne vatrogasne postrojbe VZG Jastrebarsko potiče i sufinancira 50 % troškova troškova polaganja vozačkog ispita za C kategoriju, te isto tako sufinancira i polaganje stručnih ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Donijet je i plan nabave vatrogasne opreme za 2016. godinu, plan održavanja pokaznih vatrogasnih vježbi u svibnju, mjesecu zaštite od požara.

U povodu obilježavanja mjeseca zaštite od požara, na području VZG Jastrebarsko očekuje se i niz drugih aktivnosti kao što su obilježavanje dana vatrogasaca sv. Florijana, 6. po redu mala vatrogasna olimpijada u dječjem vrtiću u Jastrebarskom, edukativne radionice i posjeti osnovnoj školi u Jastrebarskom, te svim područnim školama, hodočašće vatrogasaca u Mariju Bistricu, sudjelovanje na proslavi 140. obljetnice HVZ-a 7. svibnja, pregled vatrogasne opreme i hidrantske mreže, te niz drugih preventivnih aktivnosti.

Od ostalih aktivnosti, tajnik VZG Jastrebarsko Goran Dikšić upoznao je članove Zapovjedništva sa akaktivnostima vezanim uz uzbunjivanje vatrogasaca putem vatrogasne mreže Vatronet, te izradom i ažuriranjem radiofonskog imenika vatrogasnih snaga VZ Zagrebačke županije, kao i obilježavanjem svih vatrogasnih vozila.

U ponedjeljak 4. travnja u uredu VZG Jastrebarsko održana je i sjednica Nadzornog odbora uz predsjedavanje predsjednika NO VZG Jastrebarsko Nevenka Penić - Ivanka na kojem su usvojena sva izvješća i bit će kao takva predložena na usvajanje na redovnoj sjednici Skupštine VZG Jastrebarsko koja će se 8. travnja 2016. godine održati i prostorijama DVD-a Volavje.

10. sjednica Predsjedništva VZG Jastrebarsko

 • IMG_20160322_190527
 • IMG_20160322_190543
 • IMG_20160322_190555
 • IMG_20160322_190612
 • IMG_20160322_190649

U utorak, 22. ožujka održana je 10. po redu sjednica Predsjedništva VZG Jastrebarsko u prostorijama DVD-a Vranov Dol. Na samom početku nazočne članove pozdravio je u ime domaćina predsjednik DVD-a Vranov Dol Stjepan Vađina, upoznavši nazočne članove sa radom ovog DVD-a.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik VZG Jastrebarsko Željko Popović a dnevni red odnosio se na izvješća i odluke uglavnom vezane na predstojeće održavanje sjednice Skupštine VZG Jastrebarsko koja će se održati 8. travnja 2016. godine u prostorijama DVD-a Volavje. 

Od važnijih donijetih odluka koje su donijete jednoglasno, valja spomenuti prijedlog Izvješća o radu VZG Jastrebarsko u 2015. godini, prijedlog Izvješća o planu prihoda i rashoda VZG Jastrebarsko za 2015. godinu, broj članova Skupštine VZG Jastrebarsko, te druge odluke vezane uz održavanje sjednice Skupštine VZG Jastrebarsko.

Od ostalih odluka donijeta je odluka o korištenju sredstava premije osiguranja, te su dane informacije o tijeku legalizacije vatrogasnih objekata.

Na samom kraju sjednice dan je osvrt na održane sjednice Skupština DVD-a od strane zapovjednika VZG Jastrebarsko, te delegata koji su bili na Skupštinama u ime VZG Jastrebarsko.


Stanislav Vlašić 60 godina aktivan u DVD-u Volavje

 • IMG_20160319_190740
 • 10739_232878233728726_4985267710218877237_n
 • IMG_20160319_190748
 • IMG_20160319_191643
 • IMG_20160319_192946

U subotu 19.ožujka održana je 121. sjednica skupštine DVD-a Volavje na kojoj je posebno svečan bio trenutak dodjele spomenice za 60 godišnji rad u DVD-u Volavje vrijednom i samozatajnom članu g. Stanislavu Vlašiću. Sjednici skupštine prisustvovali su dogradonačelnik Grada Jastrebarskog Domagoj Šlat, zapovjednik VZG Jastrebarsko Vedran Boričević, gosti iz prijateljskih društava Črnilovca, Belčića, Petrovine, Dragovanšćaka, Novaka, Cvetkovića i Gornje Vasi te gosti iz udruga koje djeluju u Volavju. DVD Volavje imalo je izuzetno uspješnu 2015. godine što se moglo čuti iz izvješća kojeg je podnio tajnik društva Igor Pintur. Najznačajniji događaj u protekloj godini svakako je proslava 120 godina djelovanja društva, uspješno odrađena jedna intervencija, te plasman natjecateljskog odjeljenja na državno natjecanje koje će se ove godine održati u Puli. Predsjednik društva Josip Rešetić zahvalio se svim svojim članovima i mještanima na uspješno odrađenoj i organiziranoj proslavi, te brojnim sponzorima i donatorima koji su svakako doprinjeli uspješnom radu ovoga društva. Na kraju skupštine osposobljenim članovima zapovjednik VZG Jastrebarskog uručio je uvjerenja, te spomenice za 10, 30, 40 i 60 godišnji rad u društvu.

DVD Vranov Dol održao 62. sjednicu skupštine

 • IMG_20160319_182344
 • IMG_20160319_181326
 • IMG_20160319_181332
 • IMG_20160319_181347
 • IMG_20160319_182716
 • IMG_20160319_181347[1]
 • IMG_20160319_180218

U subotu 19. ožujka održana je 62. sjednica skupštine DVD-a Vranov Dol. Uz vatrogasce DVD-a Vranov Dol sjednici skupštine prisustvovao je dogradonačelnik Grada Jastrebarsko Domagoj Šlat, zapovjednik VZG Jastrebarsko Vedran Boričević te predstavnici prijateljskih društava DVD-a Plešivice, Gornje Reke i DVD-a u gospodarstvu Palme. Izvješće o radu u 2015. godini podnio je tajnik DVD-a Nikola Muđer iz kojega valja izdvojiti provedene dve aktivnosti utvrđene planom rada VZG Jastrebarsko, te niz aktivnosti vezanih uz legalizaciju objekta i usklađivanja sa novim zakonskim odredbama Zakona o udrugama.

Zapovjednik VZG Jastrebarsko uručio je članovima koji su prošli osposobljavanja uvjerenja, te spomenice za višegodišnji rad u društvu.