Galerija – Dočasnici završna vježba VZGJ 31.01.2016

Dočasnici završna vježba VZGJ 31.01.2016