Portfolio Category: Preventiva

Vatrogasna preventiva

Preventivne mjere zaštite od požara su skup mjera i radnji koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće: U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama Redovno održavajte sve vrste peci u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale…
Više o tome

Uzroci požara dimnjaka

Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen čađa u dimnjaku će izgoriti bez posljedica, te će dimnjak ostati čist. Do požara u dimnjaku…
Više o tome

Opasnosti od požara na otvorenom prostoru

Pod požarima otvorenog prostora podrazumijevamo sve vrste požara na otvorenom kao što su šumski požari, požari žitarica, makije itd. U našim krajevima opasnost od požara posebno je velika u rano proljeće (u kontinentalnom dijelu Hrvatske), kao i ljeti i u jesen nakon dugih suša (u priobalju). Požarna opasnost se povećava na napuštenim i nepristupačnim zemljištima…
Više o tome

Opasnosti od požara u kućanstvu

Čistoća i urednost Najvažniji sigurnosni faktor u domaćinstvu je urednost i čistoća. Nagomilano smeće u potkrovljima i podrumima, hrpe krpa i beskorisnih starudija najviše ugrožavaju domaćinstvo. Zato vodite brigu o redu i čistoći, a roditeljima pomognite u čišćenju i velikim pospremanjima. Redovito treba održavati dimnjake, tj. držati ih nepropusne i čiste. Štednjaci i peći Nestručno…
Više o tome