Ustroj VZG Jastrebarsko

       Ustroj VZG Jastrebarsko

            Vatrogasna zajednica grada Jastrebarsko je najviši oblik organiziranosti vatrogastva u gradu Jastrebarsko, strukovna je i humanitarna organizacija dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi u gradu Jastrebarsko, koji svoju djelatnost obavljaju bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavajući se u ostvarivanju svojih interesa i ciljeva.

             VZG Jastrebarsko je udruga od interesa za Republiku Hrvatsku.

             VZG Jastrebarsko je neprofitna pravna osoba.

       Temeljna zadaća VZG Jastrebarsko je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena zakonima i propisima koji uređuju sustav vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

      Članice i članovi VZG Jastrebarsko rade na unapređenju vatrogastva i zaštite od požara, te obavljaju i druge poslove kojima se podupire vatrogasna djelatnost i ostvaruju ciljevi i zadaci Zajednice.

         VZG Jastrebarsko na dobrovoljnoj osnovi provodi vatrogasnu djelatnosti, te promiče, razvija i unapređuje zaštitu od požara i vatrogastvo.

          Vatrogasna zajednica grada Jastrebarsko  ustrojena je u četiri  operativna područja koja sačinjavaju dobrovoljna  27  vatrogasna društava. Temeljem Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije grada Jastrebarsko vatrogasne postrojbe su razvrstane u jednu središnju postrojbu, osam primarnih postrojbi, te osamnaest ostalih postrojbi.

            Operativna područja provode preventivnu djelatnost, organiziraju pokazne vježbe, organiziraju osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca i druge aktivnosti vezane za provedbu vatrogasne djelatnosti.

     Svako operativno područje ima podpredsjednika, Zapovjednika i zamjenika zapovjednika koji se  imenuju na prijedlog predsjednika i zapovjednika Zajednice.

Podpredsjednik ispred operativnog područja po dužnosti je podpredsjednik vatrogasne zajednice.

                Zapovjednik operativnog područja po dužnosti je član Zapovjedništva Zajednice.

        Ukoliko neki od zapovjednika OP bude imenovan za zamjenika zapovjednika Zajednice, članom Zapovjedništva Zajednice imenovat će se zamjenik zapovjednika OP.

               Zapovjedništvo zajednice  čine zapovjednik, zamjenik zapovjednika i zapovjednici OP, te zapovjednici središnjih DVD-a koji nisu imenovani za zapovjednika OP.

Vodstvo VZG Jastrebarsko:

Predsjednik: Željko Popović

Zapovjednik: Vedran Boričević

Tajnik: Goran Dikšić

Operativna područja i vatrogasne postrojbe

 • DVD Jastrebarsko - središnja vatrogasna postrojba

1.     Operativno područje

Dopredsjednik: Ranko Vojnović

Zapovjednik: Dalibor Grdović

 • DVD Domagović – primarna postrojba
 • Čeglje– primarna postrojba
 • Novaki
 • Gornje Izimje
 • Donje Izimje
 • Guci
 • Vukšin Šipak

2.     Operativno područje

Dopredsjednik: Ivan Samarin

Zapovjednik: Mladen Cvetan

 • DVD Petrovina – primarna postrojba
 • Sveta Jana – primarna postrojba
 • Volavje
 • Belčići
 • Miladini
 • Dragovanšćak

3.     Operativno područje

Dopredsjednik: Mladen Boričević

Zapovjednik: Dražen Lovreček

 • DVD Jastrebarsko – središnja postrojba
 • DVD Cvetković – primarna postrojba
 • DVD Čabdin
 • DVD Črnilovac
 • DVD Zdihovo
 • DVD Gornja Reka
 • DVD Malunje-Hrastje
 • DVD Vranov Dol
 • IDVD Drvoproizvod
 • IDVD Palma

4.     Operativno područje

Dopredsjednik: Josip Novosel

Zapovjednik: Vedran Boričević

 • DVD Donji Desinec – primarna postrojba
 • DVD Gornji Desinec – primarna postrojba
 • DVD Plešivica – primarna postrojba
 • DVD Stankovo