Uvodna riječ predsjednika VZG Jastrebarsko

Uvodna riječ predsjednika VZG Jastrebarsko

željko popović

                    Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarsko je, sukladno Zakonu o vatrogastvu, nadležna institucija koja objedinjava rad svih dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Jastrebarsko. Od svog osnutka 1929. godine brine o strukovnom napretku, statusu, poboljšanjem materijalne osnove, radu s vatrogasnom mladeži i drugim važnim pitanjima za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava.

            Grad Jastrebarsko je jedna od rjeđih jedinica lokalne samouprave koja je, na temelju Plana zaštite od požara, organizirala zaštitu od požara isključivo na dobrovoljnim vatrogasni društvima. Na to smo posebno ponosni i ja osobno to ističem kao primjer racionalnog i učinkovitog ustroja vatrogasne službe kakove pronalazimo u sličnim gradovima Zapadne Europe. Na ovome mjestu valja istaknuti činjenicu da od 1990. godine, kada sam izabran za predsjednika ondašnjeg Vatrogasnog saveza općine Jastrebarsko, do danas bilježimo samo dva slučaja kada je profesionalna vatrogasna postrojba iz Zagreba upućena od strane nadležne službe MUP-a na intervenciju na područje Grada Jastrebarsko. Ta činjenica govori o zavidnoj intervencijskoj spremnosti dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi koje godišnje interveniraju između 50 i 100 puta na raznim izvanrednim događajima. Na tim izvanrednim događajima intervenira u prosjeku 15-tak DVD-a od ukupno 25 koliko ih sada djeluje u okviru Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarsko što je također važna pozitivnost naše vatrogasne službe.

            Takova razina intervencijske spremnosti nije od jučer nego je rezultat dugogodišnjeg rada u dobrovoljnim vatrogasnim društvima i to po svim segmentima od aktivnosti vezanih za orkestre (puhačke i tamburaške) i rada s vatrogasnom mladeži pa sve do osposobljavanja i uvježbavanja operativnih vatrogasaca.

            Osim operativne komponente koja je neosporna također ističemo društvenu i kulturnu dimenziju naših dobrovoljnih vatrogasnih društava. Gotovo da nema manifestacije u Jastrebarskom a posebice u gradskim naseljima gdje ne sudjeluju dobrovoljna vatrogasna društva sa svojim orkestrima.

            Da bi se vatrogasna djelatnost (preventivna djelatnost, gašenje požara, sudjelovanje u prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama i katastrofama) mogla nesmetano provoditi potrebna su stalna ulaganja u modernizaciju tehnike i osposobljavanje vatrogasaca. Ništa manje nisu važne ni aktivnosti kao što su vatrogasna natjecanja te već spominjani rad s orkestrima i s vatrogasnom mladeži jer rezultat tih aktivnosti treba biti stalno pomlađivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava.

            Grad Jastrebarsko je u Vatrogasnoj zajednici Grada Jastrebarsko prepoznao partnera za provedbu zadaća koje su u odgovornosti jedinica lokalne samouprave te sukladno Zakonu o vatrogastvu i dodatnim sredstvima financijski prati rad Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarsko i njezinih članica.

Danas u okviru Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarsko djeluje ukupno 1.950 vatrogasaca s 450 pripadnika vatrogasne mladeži koji volonterski rade na unapređenju zaštite od požara i ukupne sigurnosti na području Grada Jastrebarsko. Posebno ističem 295 operativnih vatrogasaca i njihovih zapovjednika koji u pravom smislu riječi provode vatrogasnu djelatnost odnosno dobrovoljno bez ikakve naknade pomažu i spašavaju u svakoj nevolji.

Pomoz bog!

                                                                                                                           Željko Popović