U 2016. godini vatrogasne postrojbe intervenirale 68 puta na 61 izvanrednom događaju

Vatrogasne postrojbe VZG Jastrebarskog u 2016. godini izašle su na ukupno 61 izvanredan događaj. U ukupnom broju izvanrednih događaja u odnosu na 2015. godinu kada je bilo 78 izvanrednih događaja vidljivo je da je u 2016. godini manji broj događaja,  dok je broj izvanrednih događaja statistički manji za oko 40 % od desetogodišnjeg prosjeka broja izvanrednih događaja. 60 izvanrednih događaja zabilježeno je na području grada Jastrebarskog, dok je jedan izvanredan događaj na kojem je intervenirala središnja vatrogasna postrojba DVD-a Jastrebarskog zabilježen u općini Žumberak.

 Odnos ukupnog broja intervencija i broja izvanrednih događaja u proteklih 10 godina

Iz prikazanog grafikona možemo zaključiti da je u apsolutnim brojkama 2016. godina uz 2008. i 2010. godinu, godina s manje zabilježenih događaja što je rezultat i povoljnijih meteoroloških uvjeta ali i provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Vatrogasne postrojbe na gore navedene izvanredne događaje pojedinačno su intervenirale ukupno 68 puta, odnosno na 7 izvanrednih događaja sudjelovale su zajedno dvije vatrogasne postrojbe. Sudjelovanje dviju ili više vatrogasnih postrojbi istovremeno na intervenciji standardni operativni postupak predviđa u slučajevima većih i zahtjevnijih vatrogasnih intervencija, kao i na intervencijama u naseljima u kojima se uz središnju vatrogasnu postrojbu ili uz primarne nadležne vatrogasne postrojbe sa područjem djelovanja uzbunjuje i domicilna vatrogasna postrojba u samom naselju. Ovaj podatak govori o podizanju operativnosti primarnih i ostalih vatrogasnih postrojbi u samostalnom izvršavanju svih zadaća za koje su nevedene vatrogasne postrojbe i osposobljene i opremljene i svakako se iz navedenoga može zaključiti spremnost samostalnih izlazaka i rješavanja vatrogasnih intervencija primarnih postrojbi bez potpore središnje vatrogasne postrojbe, što u prijašnjim godinama nije bio slučaj, primjerice 2012. godine kada su na 64 % izvanrednih događaja bile dvije ili više vatrogasnih postrojbi.

Pregled izvanrednih događaja prema vrstama

Vrsta događaja Broj događaja
Požar otvorenog prostora 12
Požar objekta (stambeni i gospodarski) 4
Požar industrijske građevine 4
Požar dimnjaka 4
Požar u prometu 1
Požar ostalo 3
Tehnička intervencija na otvorenom 8
Tehnička intervencija na građevinama 13
Tehnička intervencija u prometu 8
Ostalo 3
Lažna dojava 1

Satistički gledano požara je bilo 28, odnosno 46 %, tehničkih intervencija 29, odnosno 48 %, dok je ostalih intervencija uz jednu lažnu dojavu bilo 4, odnosno 6%. Od požara najviše je zabilježeno požara otvorenog prostora (12), a valja ovdje istaknuti i 4 požara industrijskih građevina, odnsono požara objekata u vlasništvu pravnih osoba, od kojih je 3 na sreću ugašeno u početnoj fazi, dok je jedan požar bio s velikom materijalnom štetom. Od tehničkih intervencija najviše je bilo intervencija na građevinama, 13 događaja  (ispumpavanje vode i ostalo) te na otvorenom prostoru, 8 događaja (uklanjanje srušenih drveća i prepreka s prometnica ...), ali i tehničkih intervencija u prometu, 8 događaja, što su uvjetno rečeno vatrogascima i najstresnije zadaće a koje uključuju spašavanje unesrećenih i ozlijeđenih osoba prilikom prometnih nesreća. Nažalost, u 2016. godini bilo je i prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama. Prema lokacijama vatrogasnih intervencija najviše ih je bilo u samom gradu Jastrebarskom gdje je zabilježeno ukupno 15 intervencija dok je u ostalim naseljima zabilježeno 5 i manje intervencija.

Pregled izvanrednih događaja po mjesecima

Gledajući po mjesecima najviše je događaja zabilježeno u ožujku, svibnju i prosincu (8), a to su najvećim dijelom bili požari otvorenog prostora i tehničke intervencije. Prosječno su mjesečno vatrogasne postrojbe izlazile na  5 intervencija. Najmanji broj intervencija zabilježen je u srpnju (1). U prvoj polovici godine zabilježeno je 37 intervencija ili 60 %, dok su u drugoj polovici godine zabilježene 24 intervencije ili 40%.

Izvanredni događaji po danima i satima

Iz navedenih grafikona vidljivo je da je u radnim danima zabilježeno 39 događaja (64%), dok su u dane vikenda zabilježena 22 događaja (36%). Što se tiče vremena događaja 26 događaja zabilježeno je u radno vrijeme od 08,00 do 16,0 sati, odnosno 43 %.

Ukupno su na intervencije izašle vatrogasne postrojbe 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 390 vatrogasaca što u prosjeku iznosi 6 vatrogasca po intervenciji. Ukupno trajanje intervencija je 68 sati, odnosno u prosjeku 1,11 sati po izvanrednom događaju.

Zabilježena su 54 izlaska navalnim vatrogasnim vozilima za gašenje požara, 10 izlazaka vatrogasnim autocisternama, 21 izlazak kombi vozilima, te 10 izlaska zapovjednim vozilima.

Pregled broja intervencija vatrogasnih postrojbi

R. br. DVD Broj intervencija
01. Jastrebarsko 28
02. Gornji Desinec 8
03. Petrovina 7
04. Sveta Jana 5
05. Plešivica 5
06. Domagović 3
07. Cvetković 2
08. Črnilovac 2
09. Novaki 2
10. Donji Desinec 1
11. Čeglji 1
12. Dragovanšćak 1
13. Volavje 1
14. Malunje - Hrastje 1
15. Palma 1
Ukupno 68

Iz tablice je vidljivo da je na najviše događaja intervenirala središnja vatrogasna postrojba DVD-a Jastrebarsko, i to na 28 od ukupno 61 događaja što je u postotku 46 %. Zatim slijedi primarna vatrogasna postrojba DVD-a Gornji Desinec sa 8 intervencija, odnosno 13 %, te primarna vatrogasna postrojba DVD-a Petrovina sa 7 intervencija, odnosno 11 %. Navedene tri vatrogasne postrojbe izašle su na ukupno 70 % izvanrednih događaja. Na preostalih 30 % izvanrednih događaja izašlo je 12 vatrogasnih postrojbi sa brojem intervencija od 1 do 5. Važno je ovdje napomenuti i da su sve primarne vatrogasne postrojbe izašle na barem jednu intervenciju.

Sustavno i plansko opremanje i osposobljavanje ostalih vatrogasnih postrojbi, te donošenje planskih dokumenata zaštite od požara kao što je Plan zaštite od požara, doprinjeo je zasigurno većoj izlaznosti na intervencije i ostalih vatrogasnih postrojbi. Prije svega to su izlasci na intervencije primarnih vatrogasnih postrojbi, ali kao što je vidljivo iz izvješća i ostalih vatrogasnih postrojbi. Vrijeme izlaska na intervencije na zadovoljavajućoj je razini, odnosno u skladu je sa zakonskim odredbama. Veća brzina izlaska na intervencije postignuta je uvođenjem modernijeg sustava za uzbunjivanje, odnosno automatskog alarm sustava putem telefona, kojim su opremljene središnja vatrogasna postrojba i svih 8 primarnih vatrogasnih postrojbi. Prednost takvog sustava uzbunjivanja je uzbunjivanje odjednom velikog broja vatrogasaca s jedne strane i neuznemiravanja građana uzbunjivanje javnim sirenama, posebice tijekom noći. Na kraju, može se zaključiti da su vatrogasne postrojbe DVD-a s područja grada Jastrebarsko i u 2016. godini odradile temeljnu svoju zadaću na zavidnoj razini i time spasile značajnu imovinu, a vjerojatno i ljudske živote na dobrobit svih građana grada Jastrebarskog.

Vedran Boričević, Zapovjednik VZG Jastrebarskog

No Comments Yet.

Komentirajte

You must be Logged in to post a comment.